História Grinavskej čerpačky

História Grinavskej čerpačky

Výskumný ústav závlahového hospodárstva v Bratislave bol hlavný ideový manažér jedinečného projektu Experimentálna závlaha vinohradov Myslenice I a II. Hlavným investorom a realizátorom bola Štátna melioračná správa Bratislava, ako garant správy všetkých melioračných zariadení na Slovensku, ktorý zároveň podporoval aj technický rozvoj a inovácie.
zavlaha-400.jpgV projekte boli realizované všetky najnovšie poznatky z výskumu závlahových technológií vhodných pre vinohrady na jednom objekte.

Miestom realizácie bola určená Malokarpatská vinohradnícka oblasť, kde bol vtedajší výskum aj sústredený, vzhľadom na pokročilý rozvoj vinohradníctva a podmienkami vinohradníctva v JRD Myslenice. Nezastupiteľnú úlohu zohrala činnosť Výskumného pracoviska VÚZH priamo v myslenických (grinavských) vinohradoch.

Začiatok realizácie stavby
rok 1970

Spustenie do prevádzky
rok 1972

Stavba bola jedinečná v strednej a východnej Európe, jednak výmerou asi 170 ha a tiež aplikáciou niekoľkých závlahových systémov. Overovali sa aplikačné skúsenosti zo systémov Vejár, PZ, PUK 1, brázdový podmok. Stavba sa využila aj pre ďalší výskum nových technológií akými boli kvapková závlaha, bodová podpovrchová závlaha a mikropostrek.
Riešené boli aj agronomické aspekty dôsledkov rôznych závlahových režimov na kvantitu a kvalitu produkcie hrozna. Na najpestovanejších odrodách Rizling Vlašský, Veltlín Zelený, Muller Thurgau, Silván , Frankovka , Svätovavrinecké a na ďalších sa získali experimentálne výsledky, ktoré bolo možno rýchle prenášať do praxe.
Zásadný význam mal aj transfer poznatkov výskumu do prípravy ďalších projektov. Napr. do rozpracovaného projektu Kvapková závlaha vinohradov Pezinok-Modra na výmere 330 ha, ktorý bol však zastavený po roku 1989.

 

Prechod do súkromných rúk
rok 2018

 

cerpacka-20.jpg

 

 

Ako predmetná budova vyzerá dnes je najlepšie zistiť osobne priamo na Čerpačke, prípadne v galériách fotiek na tomto webe.

 


Poznámka pod čiarou

Vzhľadom na dnešnú dobu a neustále sa zvyšujúcu priemernú teplotu ovzdušia, sa dá predpokladať, že v blízkej budúcnosti vznikne opakovane potreba zavlažovania vinohradov. Budova síce už nemá pôvodnú technológiu, ale malými zásahmi a dokúpením čerpadiel dnešnej doby, môže znova slúžiť na zavlažovanie.
Pokiaľ takáto potreba bude zo strany vinohradníkov komunikovaná.

 

logo GC ok

 

Cookies pre vaše pohodlie
Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľský zážitok (súbory cookie). Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory cookie povoliť, alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.